Likit Kimya bu sene de Fortune 500’e girmeyi başardı.

Fotrune 500

Fotrune 500

2019 yılında düşen emtia fiyatlarına rağmen yeni ve mevcut ürünlerimizde artan satış hacmimiz ile bu sene de Fortune 500 Türkiye listesine girmeye başardık.